Pages

Pages

Wednesday, July 9, 2014

Zorgen om Rwandese vluchteling


[Since 1994, the world witnesses the horrifying Tutsi minority (14%) ethnic domination, the Tutsi minority ethnic rule with an iron hand, tyranny and corruption in Rwanda. The current government has been characterized by the total impunity of RPF criminals, the Tutsi economic monopoly, the Tutsi militaristic domination, and the brutal suppression of the rights of the majority of the Rwandan people (85% are Hutus)and mass arrests of Hutus by the RPF criminal organization =>AS International]

Leusdenaar Mugimba: "Staatssecretaris trapt in politiek spelletje"

NIJKERK/LEUSDEN - De Nijkerkse tolk Truus Jonker maakt zich ernstig zorgen om de Rwandese vluchteling Jean-Baptiste Mugimba. Mugimba die in Leusden zijn adres heeft, zit nu in de cel omdat hij is beticht van betrokkenheid bij de Rwandese genocide in de jaren '90. Nederland wil hem uitleveren aan Rwanda, zodat hij daar berecht kan worden. Komende vrijdag 11 juli moet de rechtbank in Den Haag een uitspraak doen.

Tijdens de Rwandese burgeroorlog werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven gebracht. Veel vluchtelingen uit Rwanda zijn in Nederland terecht gekomen. Daaronder ook Jean-Baptiste Mugimba, die zich in Nederland actief inzette voor de Rwandese gemeenschap en voorzitter werd van de Federatie van Rwandese maatschappelijke organisaties. In die functie heeft Mugimba aandacht gevraagd voor schendingen van de mensenrechten in zijn geboorteland.

Truus Jonker is tolk Frans en wordt regelmatig gevraagd om te vertalen bij vluchtelingenzaken. Zo is zij betrokken geraakt bij Rwandese vluchtelingen in Nederland. Jonker: ,,We hebben een jaar lang onderdak geboden aan een Rwandese vluchteling. Ik help ook andere vluchtelingen met vertalen van processtukken en het schrijven van brieven. Zo heb ik ook de zoon van Jean-Baptiste Mugimba geholpen met het schrijven van brieven."
Truus Jonker heeft zich in de zaak vastgebeten en begint het vertrouwen in de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak te verliezen. ,,Ik kan het niet hard maken, maar sommige dingen zijn wel heel erg toevallig. Mugimba had hier een verblijfsstatus gekregen, maar pas nadat hij zich aansloot bij de politieke oppositie van de president van Rwanda, Paul Kagame, kwamen er plotseling beschuldigingen dat Mugimba zich aan misdaden tegen de menselijkheid zou hebben schuldig gemaakt. En kort daarna werd zijn verblijfsstatus ingetrokken."
Ook over de gang van zaken rond de arrestatie van Mugimba is Jonker 'not amused'. ,,Op 25 januari van dit jaar hield een internationale Rwandese delegatie van de oppositie een manifestatie om bij Buitenlandse Zaken aandacht te vragen voor het bloeddorstige regime van Paul Kagame. Die was breed aangekondigd. Twee dagen tevoren, op 23 januari, werd Mugimba met een 30 man sterke politiemacht van zijn bed gelicht en in de cel gezet." Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie een aanklacht ingediend tegen Jean Baptiste Mugimba bij de Haagse rechtbank. Die moet beslissen of Mugimba mag worden uitgeleverd aan Rwanda. Volgens het OM zijn er diverse aanwijzingen dat Mugimba zich schuldig zou hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Bovendien meent het OM dat Nederland verplicht zou zijn aan uitlevering.
<
Mugimba en zijn familie vrezen dat er geen eerlijk proces mogelijk is. Hij is tegenstander van het bewind van president Kagame. Hij vreest een onmenselijke behandeling en daarom ook voor zijn leven. Truus Jonker deelt die vrees en wijst op artikelen van de freelance-journaliste Anneke Verbraeken in onder meer Vrij Nederland. Zij schrijft dat het ,,navrant is dat het OM naar hartenlust kan beschuldigen zonder zich druk te maken over de bewijslast. Dat kan namelijk worden uitgezocht na uitlevering aan Rwanda." Jan Hofdijk, advocaat van Mugimba, twijfelt ook aan een eerlijke rechtsgang. Hij wijst erop dat in het proces tegen de Rwandese oppositieleidster VictoireIngabire twee getuigen tegen haar getuigden nadat zij 7 maanden in een martelkamp hadden doorgebracht.

De advocaten van Mugimba hebben een rapport boven tafel gehaald, waaruit bleek dat Mugimba niets van doen had met een vijftal moorden waarvan hij wordt beschuldigd. Vrijdag 11 juli doet de rechtbank in Den Haag uitspraak. Truus Jonker heeft er weinig vertrouwen in. ,,Handelsbelangen lijken belangrijker te zijn dan mensenlevens. Ik denk dat er een geheime deal is gemaakt met Rwanda. Nederland levert dissidenten uit en krijgt economische diensten in ruil. Ik kan het niet hard maken, maar ik durf mijn hoofd ervoor te erwedden. En dat doe ik niet gauw." 


The Truth can be buried and stomped into the ground where none can see, yet eventually it will, like a seed, break through the surface once again far more potent than ever, and Nothing can stop it. Truth can be suppressed for a "time", yet It cannot be destroyed. ==> Wolverine

No comments:

Post a Comment